Podmienky služby

PRED POUŽÍVANÍM TEJTO STRÁNKY SI POZORNE PREČÍTAJTE TIETO PODMIENKY Pred použitím tejto lokality alebo akýchkoľvek služieb, ktoré sú tu dostupné, si pozorne prečítajte Podmienky používania. Návštevou alebo používaním stránky alebo nákupom cez túto stránku potvrdzujete, že súhlasíte s podmienkami tejto stránky. Návštevou stránky, prezeraním obsahu stránky a/alebo nákupom cez túto stránku výslovne vyhlasujete, že ste si prečítali, porozumeli a máte na to právnu spôsobilosť a ste právne viazaní týmito podmienkami. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, prosím nenavštevujte webovú stránku. Tieto podmienky sa vzťahujú na všetky produkty predávané výhradne spoločnosťou Tehnik BG Ltd prostredníctvom webovej stránky www.lugawonder.com. Akákoľvek odchýlka od týchto podmienok musí byť potvrdená spoločnosťou Tehnik BG Ltd. Všetky ostatné podmienky sú vylúčené. Každý užívateľ, ktorý navštívi stránku obchodu a využíva služby obchodu, súhlasí s dodržiavaním tu uvedených obchodných podmienok bez výnimky. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, musíte sa zdržať návštevy tohto obchodu a vykonávania akýchkoľvek transakcií. Odoslanie objednávky znamená súhlas s týmito obchodnými podmienkami a všetkými podmienkami z nich odvodenými. OBJEDNÁVKY Objednávky musia byť zadané cez internet vyplnením príslušného objednávkového formulára, ktorý nájdete na www.lugawonder.com. Vašu objednávku sme dostali, keď dostanete potvrdzujúci e-mail od . Podrobnosti o vašej objednávke sa objavia na obrazovke po dokončení objednávky a budú vám zaslané e-mailom. CENY A AKCIE Všetky ceny na tejto stránke sú konečné. V prípade prebiehajúcej akcie majú naši zákazníci možnosť získať zľavu z ceny produktu ponúkaného v akcii. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia. Zákazníkom bude účtovaná cena platná v čase nákupu. DOPRAVNÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY Produkty sú zasielané kdekoľvek v rámci Nemecka. Produkty budú doručené kuriérskou službou na dodaciu adresu uvedenú vo Vašom objednávkovom formulári. Všetky ceny uvedené na stránke sú konečné ceny. V rámci akejkoľvek kampane môžu naši zákazníci dostať možnosť nakupovať za špeciálne ceny. Ceny produktov sa môžu kedykoľvek zmeniť. Zákazníkom bude účtovaná cena, ktorá bola platná v čase zadania objednávky. Platobné podmienky: Paypal a kreditný, ale debetný košík. Upozorňujeme, že ak sa rozhodnete platiť kreditnou kartou, môžu sa účtovať dodatočné poplatky za zahraničné transakcie. Tie si každá banka určuje inak. Opýtajte sa preto vopred vo svojej banke. VRÁTENIE PLATBY Prijatý tovar je možné vrátiť do 30 dní bez udania dôvodu. Lehota začína plynúť odo dňa prijatia tohto pokynu v textovej forme (napríklad listom, faxom, e-mailom), najskôr však po prevzatí tovaru príjemcom. Pri vrátení tovaru je bezpodmienečne nutné uviesť príslušné číslo objednávky spolu s údajmi o objednávateľovi. Sťažnosti je možné zaslať na adresu [email protected] do 30 dní s uvedením dôvodov a všetkých údajov o zákazníkovi. Vyhradzujeme si právo neakceptovať žiadne výsledné vyhlásenie o odstúpení od zákazníka, ak dôvody jeho reklamácie budú považované za neopodstatnené. V prípade reklamácií je potrebné uviesť číslo objednávky a údaje zákazníka.

V prípade preukázanej chyby zo strany našej spoločnosti (dodanie nesprávneho produktu alebo dodanie produktu v zlej kvalite) má zákazník právo na vrátenie tovaru s právom na výmenu v rovnakej hodnote alebo vrátenie peňazí. Ak rozhodnutie zákazníka vrátiť produkt nie je výsledkom niektorého z vyššie uvedených dôvodov, spoločnosť si vyhradzuje právo reklamáciu neuznať. V súlade s obchodnými podmienkami a po súhlase s vrátením produktu má zákazník právo buď na získanie iného produktu v rovnakej hodnote alebo na vrátenie peňazí. Vrátenie peňazí bude uskutočnené do tridsiatich (30) dní od dátumu, kedy sme dostali produkt. V prípade opakovaného vrátenia peňazí môže vzniknúť podozrenie, že zákazník zneužíva svoje právo na vrátenie alebo koná s úmyslom klamať. V tomto prípade je na výhradnom uvážení spoločnosti, či vrátenie produktu odmietne, aj keď sú splnené uvedené podmienky. Tieto obchodné podmienky neovplyvňujú žiadne zákonné práva zákazníka. Upozorňujeme, že platíme iba náklady na dopravu a nie náklady na vrátenie. VAŠE POVINNOSTI AKO ZÁKAZNÍKA: Zodpovedáte za výber produktu a jeho vhodnosť pre vaše účely. Zákazník nesmie poškodiť alebo sa pokúsiť poškodiť integritu, bezpečnosť a dostupnosť služieb našej spoločnosti. ● Meno, priezvisko, poštová adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa. ● Platba za tovar, ktorý ste si objednali. ● Byť k dispozícii v deň dodania tovaru alebo poskytnúť zástupcu. ● Nevytvárajte žiadne objednávky. ● Neuverejňujte recenzie produktov ani neposkytujte žiadne iné nepravdivé informácie. OBCHODNÉ PODMIENKY Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť alebo aktualizovať tieto obchodné podmienky, toto právo však neovplyvní existujúce obchodné podmienky akceptované zákazníkom v čase zadania objednávky. Zmena alebo aktualizácia platí od okamihu, keď sa objaví upravený text. Pravidelne kontrolujte túto časť kvôli zmenám zmluvných podmienok. ROZHODNÉ PRÁVO – JURISDIKCIA Táto zmluva sa riadi európskym a nemeckým právom, najmä zákonmi upravujúcimi záležitosti týkajúce sa elektronického obchodu, predaja na diaľku a ochrany spotrebiteľa, a podlieha výlučnej jurisdikcii súdov v mieste založenia našej spoločnosti . PRODUKTY Produkty prezentované v našom internetovom obchode sú vysokej kvality a zodpovedajú požadovaným špecifikáciám. Boli plne analyzované z hľadiska kvality a použitia. Akékoľvek iné použitie ako odporúčaná aplikácia v našom internetovom obchode je výlučne na zodpovednosť zákazníka. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV Osobné údaje zákazníkov našej webovej stránky sú prísne dôverné a budú použité iba na vykonanie vyššie uvedených činností a na informačné účely. Odoslaním osobných údajov potvrdzujete, že máte minimálne 18 rokov a súhlasíte s tým, aby sme tieto údaje použili. Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám, pokiaľ si to nebude vyžadovať uplatnenie zákonných prostriedkov orgánmi činnými v trestnom konaní.