dátovú politiku

Zásady ochrany osobných údajov
Hoci nezhromažďujeme žiadne osobné údaje okrem štatistík automaticky generovaných našou webovou stránkou, je pre nás dôležité chrániť vaše súkromie dodržiavaním týchto nariadení o ochrane údajov a informovať vás o tom, ako to robíme.

I. Aké informácie zhromažďujeme?
V prípade potreby zhromažďujeme, uchovávame a používame nasledujúce údaje:
1. Informácie o vašej návšteve a používaní tejto webovej stránky;
2. Informácie o priamych alebo nepriamych transakciách a príkazoch;
3. Informácie, ktoré poskytnete v rámci svojej registrácie a/alebo prihlásenia na odber našej webovej stránky a/alebo služby newsletteru.

II. Informácie o používaní
V danom prípade môžeme zhromažďovať informácie o type a operačnom systéme vášho počítača, z ktorého navštívite našu webovú stránku. Patria sem aj informácie o vašej IP adrese, vašej geografickej polohe, type používaného prehliadača, histórii prehliadača a informácie o trvaní a frekvencii vašej návštevy. Tieto údaje slúžia na účely neustáleho rozvoja našej webovej stránky, aby sme dosiahli čo najlepšiu užívateľskú prívetivosť a efektivitu stránky, ako aj na marketingové účely.
Mnoho používateľov internetu sa obáva o svoje súkromie. Najmä ak ide o takzvané koláčiky. Cookies sú súbory, ktoré sa ukladajú do vyrovnávacej pamäte vášho počítača, aby bolo možné vyhľadávať a ukladať uvedené informácie. Súbory cookie však nemožno žiadnym spôsobom použiť na získanie prístupu k vášmu počítaču takým spôsobom, aby ste ukradli akékoľvek údaje alebo informácie o vašom systéme alebo osobe, ktoré ste predtým nezdieľali. Používame cookies, aby sme mohli pri používaní internetu zohľadniť vaše preferencie. Súbory cookie napríklad umožňujú určiť, ktoré stránky v konkrétnom kontexte radšej navštevujete. Tieto informácie nám umožňujú lepšie prispôsobiť vaše používanie internetu vašim individuálnym potrebám a preferenciám. Ak si neželáte, aby sa cookies používali, môžete príslušné nastavenie deaktivovať v menu vášho internetového prehliadača. Potom sa však môže stať, že niektoré stránky nefungujú alebo nefungujú optimálne. To platí aj pre našu stránku.

III. Používanie vašich osobných údajov
Na používanie vašich osobných údajov sa vzťahujú obmedzenia zákonnej ochrany údajov, ako aj tieto pokyny na ochranu údajov a akékoľvek ďalšie ustanovenia, ktoré zverejňujeme na našej webovej stránke. Vaše osobné údaje budú použité okrem iného na:
1. Zlepšenie zážitku z internetu prostredníctvom prispôsobených stránok pre vás;
2. zasielať vám informácie poštou, e-mailom alebo inými komunikačnými prostriedkami, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať a používať;
3. Zasielať vám propagačné materiály našej spoločnosti poštou alebo (ak ste s tým výslovne súhlasili) e-mailom, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať alebo by vám mohli priniesť úžitok.

IV. Zverejňovanie údajov
Okrem uvedených prípadov zverejníme vaše údaje iba v nasledujúcich prípadoch:
1. Ak nás k tomu núti súdny príkaz alebo príslušný zákon;
2. Ak to vyžaduje legislatíva.
3. Odškodniť sa a zachovať si neškodnosť;
4. Ak je to potrebné na vykonanie sľúbenej dodávky alebo služby. V opačnom prípade vaše údaje nikdy a za žiadnych okolností nepostúpime tretím stranám.

V. Medzinárodný prenos údajov
Zhromaždené informácie môžu byť tiež spracované a uložené v počítačoch v iných krajinách.

VI. bezpečnosť vašich údajov
Prijmeme primerané opatrenia, aby sme zabránili strate alebo zneužitiu vašich informácií. Na internete však vždy existuje určité zvyškové riziko, ktoré nie je vždy pod našou kontrolou. Preto nemôžeme zaručiť bezpečnosť údajov odosielaných cez internet.

VII. Zmeny Zásad ochrany osobných údajov
Vyhradzujeme si právo zmeniť naše zásady ochrany osobných údajov a následne zaobchádzať s vašimi údajmi v súlade s novými zásadami ochrany osobných údajov. Používaním našich webových stránok súhlasíte so základnými nariadeniami o ochrane údajov.