Warunki usługi

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY PROSIMY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI Przed skorzystaniem z Witryny lub jakichkolwiek usług dostępnych tutaj, prosimy o dokładne zapoznanie się z Warunkami użytkowania. Odwiedzając lub korzystając z witryny lub dokonując zakupu za jej pośrednictwem, potwierdzasz akceptację warunków tej witryny. Odwiedzając witrynę, przeglądając zawartość witryny i / lub dokonując zakupu za pośrednictwem tej witryny, wyraźnie oświadczasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i masz zdolność prawną, aby to zrobić i jesteś prawnie związany tymi warunkami. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, nie odwiedzaj strony. Niniejsze warunki obejmują wszystkie produkty sprzedawane wyłącznie przez Tehnik BG Ltd za pośrednictwem strony internetowej www.lugawonder.com. Wszelkie odstępstwa od tych warunków muszą zostać potwierdzone przez Tehnik BG Ltd. Wszystkie inne warunki są wykluczone. Każdy użytkownik, który odwiedza stronę sklepu i korzysta z usług sklepu, bez wyjątku wyraża zgodę na przestrzeganie wymienionych tutaj warunków. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, musisz powstrzymać się od odwiedzania tego sklepu i dokonywania jakichkolwiek transakcji. Złożenie zamówienia oznacza akceptację niniejszych warunków oraz wszelkich warunków z nich wynikających. ZAMÓWIENIA Zamówienia należy składać przez Internet poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia, który znajduje się na stronie www.lugawonder.com. Otrzymaliśmy Twoje zamówienie, gdy otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem od . Szczegóły Twojego zamówienia pojawią się na ekranie po sfinalizowaniu zamówienia i zostaną wysłane do Ciebie e-mailem. CENY I PROMOCJE Wszystkie ceny na tej stronie są ostateczne. W przypadku trwającej promocji nasi klienci mają możliwość otrzymania rabatu na cenę produktu oferowanego w promocji. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego powiadomienia. Klienci zostaną obciążeni ceną obowiązującą w momencie zakupu. WARUNKI WYSYŁKI I PŁATNOŚCI Produkty są wysyłane w dowolne miejsce na terenie Niemiec. Produkty zostaną dostarczone kurierem na adres dostawy podany w formularzu zamówienia. Wszystkie ceny podane na stronie są cenami końcowymi. W ramach dowolnej akcji nasi klienci mogą mieć możliwość robienia zakupów w specjalnych cenach. Ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Klienci zostaną obciążeni ceną obowiązującą w momencie złożenia zamówienia. Warunki płatności: PayPal i kredyt, ale koszyk debetowy. Należy pamiętać, że w przypadku wyboru płatności kartą kredytową mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transakcje zagraniczne. Są one ustalane inaczej przez każdy bank. Dlatego prosimy o wcześniejszy kontakt z bankiem. ZWROTY Otrzymany towar można zwrócić w ciągu 30 dni bez podania przyczyny. Bieg terminu rozpoczyna się po otrzymaniu niniejszej dyspozycji w formie tekstowej (np. list, faks, e-mail), ale nie przed odebraniem towaru przez odbiorcę. Przy zwrocie towaru należy koniecznie podać numer zamówienia wraz z danymi zamawiającego. Reklamacje można przesyłać na adres [email protected] w ciągu 30 dni, podając przyczyny oraz wszystkie dane klienta. Zastrzegamy sobie prawo do nieprzyjęcia wynikającego z tego oświadczenia Klienta o odstąpieniu, jeżeli przyczyny jego reklamacji zostaną uznane za nieuzasadnione. W przypadku reklamacji należy podać numer zamówienia oraz dane klienta.

W przypadku udowodnionego przez naszą firmę błędu (dostarczenie złego produktu lub dostarczenie produktu o złej jakości) klientowi przysługuje prawo do zwrotu towaru z prawem do wymiany o tej samej wartości lub zwrotu pieniędzy. Jeżeli decyzja klienta o zwrocie produktu nie wynika z którejkolwiek z powyższych przyczyn, firma zastrzega sobie prawo do nieuznania reklamacji. Zgodnie z regulaminem i po wyrażeniu zgody na zwrot towaru, klientowi przysługuje prawo do otrzymania innego towaru o tej samej wartości lub zwrotu pieniędzy. Zwroty kosztów nastąpią w ciągu trzydziestu (30) dni od daty otrzymania produktu. W przypadku powtarzających się zwrotów może powstać podejrzenie, że klient nadużywa prawa do zwrotu lub działa z zamiarem oszukania. W takim przypadku odmowa zwrotu produktu leży w wyłącznej gestii firmy, nawet jeśli spełnione są określone warunki. Niniejsze warunki nie wpływają na żadne prawa ustawowe dto klienci. Należy pamiętać, że płacimy tylko koszty wysyłki, a nie koszty zwrotu. TWOJE OBOWIĄZKI JAKO KLIENTA: Jesteś odpowiedzialny za wybór produktu i jego przydatność do swoich celów. Klientowi nie wolno niszczyć ani próbować naruszać integralności, bezpieczeństwa i dostępności usług naszej firmy. ● Imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail. ● Płatność za zamówiony towar. ● Być dostępnym w dniu dostawy towaru lub zapewnić przedstawiciela. ● Nie składaj żadnych zamówień. ● Nie publikuj recenzji produktów ani nie podawaj żadnych innych fałszywych informacji. REGULAMIN Firma zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszego regulaminu, jednak prawo to nie będzie miało wpływu na dotychczasowy regulamin zaakceptowany przez klienta w momencie składania zamówienia. Zmiana lub aktualizacja obowiązuje od momentu pojawienia się zmienionego tekstu. Prosimy o regularne sprawdzanie tej sekcji pod kątem zmian w regulaminie. PRAWO WŁAŚCIWE – JURYSDYKCJA Niniejsza umowa podlega prawu europejskiemu i niemieckiemu, w szczególności prawu regulującemu kwestie związane z handlem elektronicznym, sprzedażą na odległość i ochroną konsumentów oraz podlega wyłącznej jurysdykcji sądów miejsca siedziby naszej firmy . PRODUKTY Produkty prezentowane w naszym sklepie internetowym są wysokiej jakości i zgodne z wymaganymi specyfikacjami. Zostały w pełni przeanalizowane pod kątem jakości i użytkowania. Jakiekolwiek użycie inne niż zalecane w naszym sklepie internetowym odbywa się na wyłączną odpowiedzialność klienta. POLITYKA PRYWATNOŚCI Dane osobowe klientów naszej strony internetowej są ściśle poufne i będą wykorzystywane wyłącznie do wykonywania powyższych działań oraz do celów informacyjnych. Przesyłając swoje dane osobowe, potwierdzasz, że masz co najmniej 18 lat i wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas tych informacji. Twoje dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, chyba że wymaga tego zastosowanie środków prawnych przez organy ścigania.