REFUNDS

NÁHRADY
Přijaté zboží je možné vrátit do 30 dnů bez udání důvodu
vrátit se vrátit. Lhůta začíná běžet po obdržení tohoto pokynu v
Textová forma (např. jako dopis, fax, e-mail), ale ne dříve, než je zboží přijato příjemcem.
Při vrácení příslušného čísla objednávky včetně informace o
Údaje o objednávkách jsou naprosto nezbytné. Reklamaci lze uplatnit do 30 dnů
Prohlášení o důvodech, jakož i veškerá zákaznická data zasílaná na [email protected]
vůle. Vyhrazujeme si právo zrušit výsledné prohlášení o odstoupení od smlouvy
Zákazník nepřijme, pokud jsou důvody jeho reklamace považovány za neoprávněné
považovat.
V případě reklamací je nutné uvést číslo objednávky a údaje zákazníka.
V případě prokázané chyby naší společnosti (dodání špatného produktu
nebo dodání produktu s vadami jakosti), má zákazník právo na vrácení
nárok na výměnu ve stejné hodnotě nebo vrácení peněz. Pokud rozhodnutí
zákazníka vrátit produkt není výsledkem žádného z výše uvedených důvodů
Společnost si vyhrazuje právo reklamaci neuznat. v
Souhlaste s podmínkami a po souhlasu s návratem
produktu, má zákazník právo buď na jiný produkt v tomtéž
hodnotu nebo vrácení peněz. Vrácení peněz bude provedeno do devadesáti (90)
dní po dni, kdy jsme produkt obdrželi.
V případě opakovaného vrácení peněz může vzniknout podezření, že zákazník
zneužívá právo na návrat nebo jedná s úmyslem klamat. V tomto případě leží
dle vlastního uvážení společnosti odmítnout vrácení produktu,
i když jsou splněny výše uvedené podmínky.
Tyto obchodní podmínky nemají vliv na žádná zákonná práva zákazníka.
Vezměte prosím na vědomí, že účtujeme pouze náklady na dopravu, nikoli náklady na vrácení
mít na sobě.