Podmínky služby

PŘED POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO STRÁNEK SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TYTO PODMÍNKY Před použitím těchto stránek nebo jakýchkoliv zde dostupných služeb si pozorně přečtěte Podmínky použití. Návštěvou nebo používáním stránky nebo nákupem prostřednictvím této stránky potvrzujete, že souhlasíte s podmínkami této stránky. Návštěvou stránek, prohlížením obsahu stránek a/nebo nákupem prostřednictvím těchto stránek výslovně prohlašujete, že jste si tyto podmínky přečetli, porozuměli jim, máte k tomu právní způsobilost a jste jimi právně vázáni. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nenavštěvujte prosím webovou stránku. Tyto podmínky se vztahují na všechny produkty prodávané výhradně společností Tehnik BG Ltd prostřednictvím webové stránky www.lugawonder.com. Jakákoli odchylka od těchto podmínek musí být potvrzena společností Tehnik BG Ltd. Všechny ostatní podmínky jsou vyloučeny. Každý uživatel, který navštíví stránku obchodu a využívá služeb obchodu, souhlasí s dodržováním zde uvedených podmínek bez výjimky. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, musíte se zdržet návštěvy tohoto obchodu a provádění jakýchkoli transakcí. Odesláním objednávky souhlasíte s těmito obchodními podmínkami a veškerými podmínkami z nich odvozenými. OBJEDNÁVKY Objednávky musí být zadány přes internet vyplněním příslušného objednávkového formuláře, který lze nalézt na www.lugawonder.com. Vaši objednávku jsme obdrželi, když obdržíte potvrzovací e-mail od . Údaje o vaší objednávce se objeví na obrazovce po dokončení objednávky a budou vám zaslány e-mailem. CENY A AKCE Všechny ceny na této stránce jsou konečné. V případě probíhající akce mají naši zákazníci možnost získat slevu z ceny produktu nabízeného v akci. Vyhrazujeme si právo změnit ceny bez předchozího upozornění. Zákazníkům bude účtována cena platná v době nákupu. DOPRAVNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Produkty jsou zasílány kamkoli v rámci Německa. Produkty budou doručeny kurýrní službou na doručovací adresu uvedenou ve vašem objednávkovém formuláři. Všechny ceny uvedené na stránkách jsou konečné ceny. V rámci jakékoli kampaně mohou naši zákazníci dostat příležitost nakupovat za speciální ceny. Ceny produktů se mohou kdykoli změnit. Zákazníkům bude účtována cena platná v době zadání objednávky. Platební podmínky: Paypal a kreditní, ale debetní košík. Upozorňujeme, že pokud se rozhodnete platit kreditní kartou, mohou vám být účtovány další poplatky za zahraniční transakce. Ty určuje každá banka jinak. Zeptejte se proto své banky předem. VRÁCENÍ PENÍZE Přijaté zboží lze vrátit do 30 dnů bez udání důvodu. Lhůta začíná běžet po obdržení tohoto pokynu v textové podobě (např. jako dopis, fax, e-mail), ne však dříve, než je zboží přijato příjemcem. Při vrácení zboží je bezpodmínečně nutné uvést příslušné číslo objednávky spolu s údaji o objednateli. Stížnosti lze zaslat na adresu [email protected] do 30 dnů s uvedením důvodů a všech údajů o zákaznících. Vyhrazujeme si právo nepřijmout jakékoli výsledné prohlášení o odstoupení od zákazníka, pokud důvody jeho reklamace budou považovány za neoprávněné. V případě reklamací je nutné uvést číslo objednávky a údaje zákazníka.

V případě prokázané chyby naší společnosti (dodání špatného výrobku nebo dodání nekvalitního výrobku) má zákazník právo na vrácení zboží s nárokem na výměnu ve stejné hodnotě nebo vrácení peněz. Pokud rozhodnutí zákazníka vrátit produkt není výsledkem některého z výše uvedených důvodů, společnost si vyhrazuje právo reklamaci neuznat. V souladu s obchodními podmínkami a po souhlasu s vrácením produktu má zákazník právo buď na jiný produkt ve stejné hodnotě, nebo na vrácení peněz. Vrácení peněz bude provedeno do třiceti (30) dnů od data, kdy jsme produkt obdrželi. V případě opakovaného vracení peněz může vzniknout podezření, že zákazník zneužívá práva na vrácení nebo jedná s úmyslem klamat. V tomto případě je na výhradním uvážení společnosti odmítnout vrácení produktu, i když jsou splněny uvedené podmínky. Tyto obchodní podmínky nemají vliv na žádná zákonná práva zákazníka. Upozorňujeme, že platíme pouze náklady na dopravu, nikoli náklady na vrácení. VAŠE POVINNOSTI JAKO ZÁKAZNÍKA: Jste odpovědní za výběr produktu a jeho vhodnost pro vaše účely. Zákazník nesmí poškodit nebo se pokusit poškodit integritu, bezpečnost a dostupnost služeb naší společnosti. ● Právní jméno, příjmení, poštovní adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa. ● Platba za zboží, které jste si objednali. ● Být k dispozici v den dodání zboží nebo poskytnout zástupce. ● Nedělejte žádné objednávky. ● Nezveřejňujte recenze produktů ani neuvádějte žádné jiné nepravdivé informace. OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnost si vyhrazuje právo změnit nebo aktualizovat tyto obchodní podmínky, toto právo však nebude mít vliv na stávající obchodní podmínky akceptované zákazníkem v době zadání objednávky. Změna nebo aktualizace platí od okamžiku, kdy se objeví upravený text. Pravidelně prosím kontrolujte tuto sekci kvůli změnám podmínek. ROZHODNÉ PRÁVO – JURISDIKCE Tato smlouva se řídí evropským a německým právem, zejména zákony upravujícími záležitosti týkající se elektronického obchodu, prodeje na dálku a ochrany spotřebitele, a podléhá výlučné jurisdikci soudů v místě sídla naší společnosti. . PRODUKTY Produkty prezentované v našem internetovém obchodě jsou vysoce kvalitní a splňují požadované specifikace. Byly plně analyzovány z hlediska kvality a použití. Jakékoli jiné použití než doporučená aplikace v našem internetovém obchodě je výhradní odpovědností zákazníka. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ Osobní údaje zákazníků našich webových stránek jsou přísně důvěrné a budou použity pouze k provedení výše uvedených akcí a pro informační účely. Odesláním svých osobních údajů potvrzujete, že je vám alespoň 18 let a souhlasíte s naším použitím těchto údajů. Vaše osobní údaje nebudou předávány třetím stranám, pokud to nebude vyžadovat uplatnění zákonných prostředků ze strany orgánů činných v trestním řízení.