Disclaimer

Zřeknutí se odpovědnosti
Společnost Tehnik BG Ltd nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození jakéhokoli druhu
(přímé, nepřímé, následné nebo jiné), které mohou nastat v důsledku, přímé resp
nepřímo z používání údajů, služeb, odkazů nebo materiálů o tomto
obsažené webové stránky nebo nemožnost používat tyto webové stránky, bez ohledu na to
okolnosti při jejich výskytu. Takové vyloučení odpovědnosti platí pouze v takovém rozsahu
je povoleno zákonem. V případě jakéhokoli ustanovení těchto podmínek
být neúčinné, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení.