datová politika

Zásady ochrany osobních údajů
Přestože neshromažďujeme žádné osobní údaje kromě statistik automaticky generovaných našimi webovými stránkami, je pro nás důležité chránit vaše soukromí dodržováním těchto předpisů o ochraně údajů a informovat vás o tom, jak to děláme.

I. Jaké informace shromažďujeme?
V případě potřeby shromažďujeme, uchováváme a používáme následující údaje:
1. Informace o vaší návštěvě a používání těchto webových stránek;
2. Informace o přímých nebo nepřímých transakcích a příkazech;
3. Informace, které poskytnete v průběhu své registrace a/nebo přihlášení k odběru našich webových stránek a/nebo služby newsletteru.

II.Informace o použití
V daném případě můžeme shromažďovat informace týkající se typu a operačního systému vašeho počítače, ze kterého navštěvujete naše webové stránky. Patří sem také informace o vaší IP adrese, vaší geografické poloze, typu používaného prohlížeče, historii prohlížeče a informace o délce a frekvenci vaší návštěvy. Tyto údaje slouží k účelu neustálého rozvoje našich webových stránek za účelem dosažení co nejlepší uživatelské přívětivosti a efektivity stránek, jakož i k marketingovým účelům.
Mnoho uživatelů internetu se obává o své soukromí. Zejména pokud jde o takzvané sušenky. Cookies jsou soubory, které se ukládají do mezipaměti vašeho počítače, aby bylo možné vyhledávat a ukládat uvedené informace. Soubory cookie však nelze žádným způsobem použít k získání přístupu k vašemu počítači takovým způsobem, aby došlo ke krádeži jakýchkoli dat nebo informací o vašem systému nebo osobě, které jste dříve nesdíleli. Používáme cookies, abychom mohli zohlednit vaše preference při používání internetu. Soubory cookie například umožňují určit, které stránky v konkrétním kontextu raději navštěvujete. Tyto informace nám umožňují lépe přizpůsobit vaše používání internetu vašim individuálním potřebám a preferencím. Pokud si nepřejete, aby byly cookies používány, můžete deaktivovat příslušné nastavení v menu vašeho internetového prohlížeče. Může se však stát, že některé stránky nefungují nebo nefungují optimálně. To platí i pro naše stránky.

III. Použití vašich osobních údajů
Používání vašich osobních údajů podléhá omezením zákonné ochrany údajů, jakož i těmto pokynům k ochraně údajů a případným dalším ustanovením, která zveřejňujeme na našich webových stránkách. Vaše osobní údaje budou použity mimo jiné k:
1. zlepšit zážitek z internetu prostřednictvím personalizovaných stránek pro vás;
2. zasílat vám informace poštou, e-mailem nebo jinými komunikačními prostředky, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat a používat;
3. Zasílání propagačních materiálů naší společnosti poštou nebo (pokud jste s tím výslovně souhlasili) e-mailem, o kterých si myslíme, že by pro vás mohly být zajímavé nebo přínosné.

IV. Zpřístupnění údajů
Kromě uvedených případů zpřístupníme vaše údaje pouze v následujících případech:
1. Pokud jsme k tomu nuceni soudním příkazem nebo platným zákonem;
2. Pokud to vyžaduje legislativa.
3. Odškodnit se a udržet se v bezpečí;
4. Je-li to nutné k provedení slíbené dodávky nebo služby. Jinak vaše údaje nikdy a za žádných okolností nepředáme třetím stranám.

V. Mezinárodní přenos dat
Shromážděné informace mohou být také zpracovány a uloženy na počítačích v jiných zemích.

VI. zabezpečení vašich dat
Přijmeme přiměřená opatření, abychom zabránili ztrátě nebo zneužití vašich informací. Na internetu však vždy existuje určité zbytkové riziko, které není vždy pod naší kontrolou. Proto nemůžeme zaručit bezpečnost dat zasílaných přes internet.

VII. Změny Zásad ochrany osobních údajů
Vyhrazujeme si právo změnit naše zásady ochrany osobních údajů a následně nakládat s vašimi údaji v souladu s novými zásadami ochrany osobních údajů. Používáním našich webových stránek souhlasíte se základními předpisy o ochraně údajů.